Prihlásenie

TEMPUS IV - reforma vyššieho vzdelávania prosztredníctvom medzinárodnej akademickej spolupráce

21.10.2010-15.2.2011

Názov výzvy: TEMPUS IV - Reform of higher education through academic cooperation International

Fondy: TEMPUS PLUS

Zameranie: vzdelávanie - tréningy - školenia, spolupráca a rozvoj

Koncernované regióny: členské štáty EU, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo, Rusko a 5 krajín centrálnej Ázie

Viac informácií: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.