Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: AL INVEST IV

26.6.-25.7.2008

Názov: Internacionalizácia MSP v Južnej Amerike

Fondy: AL-INVEST III

Globálny rozpočet:

Oblasti: politika MSP, spolupráca a rozvoj

Zhrnutie: výzva AL Invest IV sa zameriava na internacionalizáciu malých podnikov v Južnej Amerike a na rozvoj vzťahov s európskymi MSP

Termín: 2008-07-25

Platní uchádzači: MSP, federácie, zväzy, asociácie, agentúry, komory

  1. Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, Južná Amerika
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.