Prihlásenie

Galileo-EGNOS - schéma pre udeľovanie cien

9.11.2010-15.1.2011

Výzva: GALILEO-EGNOS prize award scheme

Fondy: GALILEO ENTERPRISE DG GRANTS PROGRAMME

Zameranie: nové technológie, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Koncernované regióny: členské štáty EU, štáty EHP

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/grants-work-programme-2010/index_en.htm#galileo_egnos

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.