Prihlásenie

GALILEO - Podpora medzinárodných aktivít: informácie, školiace, tráningové a asistenčné strediská

9.11.2010-15.1.2011

Názov výzvy: GALILEO - Support to international activities: information, training and assistance centers

Fondy: ENTERPRISE DG GRANTS PROGRAMME GALILEO

Zameranie: nové technológie, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/grants-work-programme-2010/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.