Prihlásenie

FP7 - JTI - Inovatívna medicína (IMI)

9.11.2010-18.1.2011

Názov výzvy: FP7 - JTI - INNOVATIVE MEDECINES (IMI)

Fondy: FP7 - JTI - INNOVATIVE MEDECINES (IMI)

Zameranie: výskum, zdravotníctvo

Oprávnení žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, asociácie

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://www.imi.europa.eu/content/call-proposals

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.