Prihlásenie

Predbežné oznámenie o výzve zameranej na posilnenie mobility starších ľudí prosztredníctvom informačných a komunikačných technológií

27.1.-30.6.2011

Názov výzvy: PRE ANNOUNCEMENT AAL Call Enhancing Mobility of Older people with ICT

Fondy: AAL - AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME

Zameranie: sociálne vzťahy, výskum, zdravotníctvo, inovácie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, štáty EHP, Švajčiarsko

Viac informácií: http://www.aal-europe.eu/calls

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.