Prihlásenie

FP 7 - SPOLUPRÁCA - ICT 2011 - Iniciatíva MSP v oblasti digitalizácie a jazykov

4.2.-28.4.2011

Názov: FP7 - COOPERATION - ICT 2011 - SME Initiative on Digital Content and Languages

Fondy: FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Zameranie: výskum, inovácie, nové technológie, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske štáty, balkán, štáty EHP, Švajčiarsko, Izrael

 

 

Viac informácií:

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/participating/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.