Prihlásenie

IBPP - inštitucionálna výstavba a program pre partnerstvo

4.2.-31.5.2011

Názov: IBPP - Institution Building and Partnership Programme

Fondy: IBPP - SUPPORT TO CIVIL SOCIETY AND LOCAL INITIATIVES

Zameranie: sociálne vzťahy, ľudské práva, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, lokálne a regionálne autority, asociácie, n.o., agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, štáty EHP, kandidátske štáty, Uzbekistan

 

 

Viac informácií:

Viac informácií: http://europahouse.uz/joomla2/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.