Prihlásenie

Výzva na tréningové programy o Číne - obchode a kultúre

4.2.-1.5.2011

Názov: The Understanding China training programme 2011

Fondy: IBPP - SUPPORT TO CIVIL SOCIETY AND LOCAL INITIATIVES

Zameranie: vzdelávanie - tréningy, priemysel, spolupráca a rozvoj, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, oficiálne kandidátske krajiny, štáty EHP

 

 

Viac informácií:

Viac informácií: http://www.understandingchina.eu/Training/Training/tabid/876/EventType/EventView/EventId/404/EventDateID/404/PageID/1663/TrainingProgramme.aspx

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.