Prihlásenie

MEDIA 2007 - rozvoj, distribúcia, školenia

11.2.-29.4.2011

Názov: MEDIA 2007 - Development, distribution, promotion and training - Support to the students and trainers networking and mobility in Europe

Fondy: MEDIA 2007 - TRAINING MEDIA 2007 - PROMOTION MEDIA 2007 - DISTRIBUTION MEDIA 2007 - DEVELOPMENT

Zameranie: kultúra - médiá, vzdelávanie, školenia, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, školy, školiace strediská, n.o.

Koncernované regióny: členské štáty EU, štáty EFTA, Švajčiarsko a Chrovátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.