Prihlásenie

COST - Európska spolupráca v oblasti vedy a technologického rozvoja

11.2.-25.3.2011

Názov: COST - European Cooperation in Science and Technology

Fondy: COST

Zameranie: výskum, inovácie, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia:výskumné strediská

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny, Nórsko

Viac informácií: http://www.cost.eu/participate/open_call

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.