Prihlásenie

LIFE+ 2011

3.3.-18.7.2011

Názov: LIFE+ 2011

Fondy: LIFE+ LIFE+ ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE LIFE+ NATURE AND BIODIVERSITY LIFE+ INFORMATION AND COMMUNICATION

Zameranie: informácie, lokálny rozvoj, životné prostredie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, výskumné strediská, školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.