Prihlásenie

Verejné zdravotníctvo - Výzva 2011 - špecifické akcie na predkladanie projektov

10.3.-27.5.2011

Názov: Public Health - Call 2011 - Specific actions in the form of projects

Fondy: PUBLIC HEALTH - Action 3 PUBLIC HEALTH - Action 2 PUBLIC HEALTH - Action 1 PUBLIC HEALTH

Zameranie: verejný manažment, informácie, vzdelávanie a školenia, zdravie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, Chrovátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/eahc/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.