Prihlásenie

Verejné zdravotníctvo - Výzva 2011 - spoločné akcie

10.3.-27.5.2011

Názov: Public Health - Call 2011 - Joint actions

Fondy: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH - Action 1 PUBLIC HEALTH - Action 2 PUBLIC HEALTH - Action 3

Zameranie: verejný manažment, informácie, vzdelávanie - školenia, zdravie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske štáty

Viac informácií: http://ec.europa.eu/eahc/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.