Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: eko-inovačné výrobky, služby a riadiaca prax

2.7.-11.9.2008

Eko-inovačná výzva 2008 pre výrobky, služby, riadiacu prax a postupy pre životné prostredie.

Program je adresovaný na firmy, ktoré vyvinuli výrobok, služby alebo postupy, ktoré majú význam, ale nie sú plne predajné na trhu vzhľadom na riziká rezíduí.

Termín na zaslanie návrhu projektu je: 11. september 2008

Viac informácií nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?displayType=fo&fosubType=p

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.