Prihlásenie

MEDIA 2007 - vstup na trhy 2011

27.4.-10.6.2011

Názov výzvy: MEDIA 2007 - Promotion/Access to Markets (2011)

Fondy: MEDIA 2007 MEDIA 2007 - PROMOTION

Zameranie: kultúra - médiá, informácie, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Chorvátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.