Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Program európskej turistiky

2.-31.7.2008

Siete pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho turistického ruchu.

Cieľom tejto výzvy je podpora iniciatív verejných a súkromných organizácií alebo existujúcich sietí prispieť na rozvoj udržateľnosti a konkurencieschopnosti európskej turistiky predovšetkým pre MSP, umožňujúpc širšie hospodárske, sociálne výhody a výhody pre životné prostredia.

Termín na zaslanie projektu je: 31. júl 2008

Kontakt: entr-tourism@ec.europa.eu

Viac informácií nájdete na: http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.