Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Europrix Multimedia Award 2008

8.-31.7.2008

Názov: Cena multimédií pre talenty 2008

Fondy: : PRIZE - EUROPRIX MULTIMEDIA TOP TALENT AW

Globálny rozpočet: neuvedený

Oblasti: obchod, kultúra – médiá, inovácie

Zhrnutie: európska cena multilédií za najlepší talent 2008 je súťažou mladých profesionálov a študentov, ktorí pracujú na inovatívnych projektoch v oblasti e-obsahu a dyzajnu.

Termín: 2008- 07-31

Platní uchádzači: asociácie, združenia, školiace centrá, MSP a univerzity

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, kandidátske krajiny, krajiny EHP, Izrael

Viac informácií:

http://www.europrix.org/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.