Prihlásenie

Otvorená výzva na predkladanie návrhov pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

12.5.-12.7.2011

Názov a popisné číslo výzvy: Otvorená výzva na predkladanie návrhov – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11; ReferNet – Európska sieť strediska Cedefop pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)

Zameranie: cieľom je vytvoriť európsku sieť pre OVP – ReferNet, sa zameriava na výber jedného žiadateľa z každej oprávnenej krajiny (členské štáty EÚ, Island a Nórsko), s ktorým Cedefop uzatvorí štvorročnú rámcovú partnerskú zmluvu, a na uzatvorenie špecifickej grantovej zmluvy s každým úspešným žiadateľom na pracovný plán, ktorý sa má realizovať v roku 2012.

Oprávnení žiadatelia: musia byť verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnym postavením a právnou subjektivitou (fyzické osoby – t. j. jednotlivci – nie sú oprávnené predkladať žiadosti)

Koncernované regióny: EÚ-27 (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko), pridružené krajiny (Island a Nórsko)

Celková výška grantu: pre subjekty zo SR - 33 625 Eur

Viac informácií: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.