Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: predbežné oznámenie ESPON 2013

8.7.-15.10.2008

Názov: Predbežné oznámenie ESPON 2013

Fondy: ESPON 2013

Globálny rozpočet: v závislosti na výzvach na podávanie návrhov

Oblasti: doprava, turistika, výskum, verejná správa, životné prostredie, miestna správa, poľnohospodárstvo – rybné hospodárstvo

Zhrnutie: tri výzvy na predkladanie návrhov budú otvorené (publikované) 20. augusta 2008

Termín: 2008-10-15

Platní uchádzači: miestne a regionálne samosprávy, agentúry, komory, úrady, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ

Viac informácií:

http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1848/index_EN.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.