Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: nástroj finančnej podpory turecko-cyperského spoločenstva

8.7.-19.9.2008

Názov: Cyprus – pozdvihnutie konkurencieschopnosti MSP

Fondy: INSTRUMENT OF FINANCIAL SUPPORT TO THE TURKISH CYPRIOT COMMUNITY

Globálny rozpočet: 800 000 eur

Oblasti: ekonomika – financie, politika MSP

Zhrnutie: výzva na podávanie návrhov vrámci nástrojov finančnej podpory turecko-cyperského spoločenstva

Termín: 2008-09-19

Platní uchádzači: MSP

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/d99/AOF86399.doc

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.