Prihlásenie

Výzva 7. rámcového programu "Nízkouhlíková energia"

14.6.2011-17.1.2012

Srbská súkromná firma hľadá partnera do pripravovanej výzvy 7. rámcového programu (FP7-ICT-2011-8). Výzva 6: ICT na nízkouhlíkovú ekonomiku, Cieľ 6.1: Inteligentné energetické siete, podoblasť: d) Domáce energetické kontrolné uzly, ktoré budú zhromažďovať v reálnom čase alebo takmer v reálnom čase údaje o spotrebe energie dát z inteligentných domácich spotrebičov a umožňujú inteligentnú automatizáciu .

Hľadá sa partner s nasledovnými znalosťami:
(1) koordinátor
(2) vedci na modelovanie účinnosti inteligentných energetických sietí
(3) podniky stavajúce budovy pre využívanie výsledkov
(4) ľudské prijatie výskumu

Profil 1: Riadiť a koordinovať činnosti v rámci projektu. Šíriť výsledky projektu.
Profil 2: Vykonať komplexnú štúdiu o energetickej účinnosti v inteligentných energetických sieťach. Model distribúcie elektrickej energie v moderných energeticky úsporných budovách.
Profil 3: Partner sa bude podieľať na realizácii výsledkov projektu v stavebníctve a uvedení do koncepcie do praxe.
Profil 4: Vypracovať komplexnú štúdiu o prijatí navrhovaného riešenia konečným užívateľom

 

Režim financovania:  STREP
Uzávierka výzvy: 17. január 2012
Termín pre odpovede: 31. august 2011

 

V prípade záujmu kontaktujte:

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Útvar Európskej únie

Daniela Širáňová

Tel.: 02/54433272

E-mail: sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.