Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Program EÚ brány

8.7.-26.9.2008

Názov: Program EÚ brány – podnikateľská misia v Japonsku

Fondy: EU GATEWAY PROGRAMME

Globálny rozpočet: neuvedený

Oblasti: mestské plánovanie, politika MSP, spolupráca a rozvoj, obchod

Zhrnutie: prvá výzva spustená vrámci programu EÚ brány pre podnikateľskú misiu v Japonsku

Termín: 2008-09-26

Platní uchádzači: MSP, združenia

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ

Viac informácií:

http://ww.eu-gateway.eu/go.php?nID=9&page=Business_Missions

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.