Prihlásenie

Výzva na školenia európskych firiem v Japonsku

6.2.-7.6.2012

Aktivita v Japonsku je financovaná z Európskej komisie, ktorá udeľuje štipendiá 600 EUR pre účastníkov z malých a stredných podnikov.

5-dňové výcvikové misie v Japonsku poskytujú:
- Podrobnú analýzu japonskej výrobnej metodiky
- Prednášky, semináre a panelové diskusie prezentované odborníkmi z japonského priemyslu
- Návštevy firiem a výrobných hál (Gemba)
- Prípravu a hodnotenie po návšteve

Cieľová skupina: EÚ manažéri výrobných podnikov (veľké, malé a stredné podniky)

Termíny školení:
a) 25. - 29. jún 2012 - Uzávierka prihlášok: 22. marec 2012.Prihláška na stiahnutie TU

b) 15. - 19. október 2012 - Uzávierka prihlášok: 7. jún 2012. Prihláška na stiahnutie TU

 

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.eu-japan.eu/global/business-training/world-class-manufacturing.html

alebo na Útvare Európskej únie, Slovenská obchodná a priemyselná komora

Ing. Juraj Paľa, tel.: 02/54433272

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.