Prihlásenie

Výzva zameraná na ekologické inovácie

8.5.-6.9.2012

V rámci programu CIP Eco-Innovation bola spustená nová výzva, zameraná na tieto oblasti:

- recyklácia materiálov

- voda

- udržateľné stavebné výrobky

- ekologické podnikanie 

- sektor potravín  anápojov

 

Identifikátor výzvy: CIP-EIP-Eco-Innovation-2012

Miera spolufinancovania z fondov EU na projekty je stanovená vo výške 50%.

 

Viac informácií nájdete na linke:

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.