Prihlásenie

Termín výzvy v rámci OP Životné prostredie bol posunutý na koniec júna

17.5.-29.6.2012

Ministerstvo ŽP SR ako riadiaci orgán pre OP Životné prostredie vydal 16. 5. 2012 Usmernenie č. 1 - informáciu o pozastavení a predĺžení výzvy - OPŽP-PO1-12-1 - a s tým súvisiacej oprave textu výzvy na predkladanie návrhov projektov.

Cieľom usmerenia č. 1 je pozastavenie výzvy a predĺženie termínu jej uzavretia v nadväznosti na úpravu znenia vo vysvetlivkách v povinnej prílohe č. 21 žiadosti o nenávratný finančný príspevok a úpravu znenia definície opávnených výdavkov.

 

Termín uzatvorenia výzvy sa usmernením zmenil na 29. júna 2012. Viac informácií nájdete na stránke Operačného programu Životné prostredie, alebon na stránke REPIS-u!

Viac informácií: http://www.repis.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.