Prihlásenie

"Cena vakcíny" - Odmena vo výške 2 miliónov EUR - šanca pre inovatívne MSP, priemyselné a výskumné inštitúcie

2.7.2012-30.4.2013

Európska komisia ponúka cenu 2 milióny €, aby podporila vynálezcov prekonať jednu z najväčších prekážok pre používanie vakcín v ​​rozvojových krajinách - potrebu udržať ich stabilné pri každej teplote. Je to prvýkrát, keď Európska komisia ponúkla tzv. motivačnú cenu, aby stimulovala výskum a inovácie v Európskej únii.

 

Žiadatelia zo všetkých prostredí, ako sú malé a stredné podniky, priemyselné alebo akademické výskumné skupiny, pozvaní k súťaži o "Cenu vakcíny." Súťaž nepredpisuje žiadny zvláštny prístup a umožňuje účastníkom predložiť svoje žiadosti tak, ako považujú za najvhodnejšie.

 

Po predložení svojich návrhov porota zložená z popredných odborníkov z príslušných oblastí priemyslu, malých a stredných podnikov a akademikov udelí cenu 2 milióny € za najlepšie riešenie.

 

"Cena vakcíny" si predovšetkým kladie za cieľ prilákať vynálezcov, ktorí sa ešte nezúčastnili na výskumnom programe Európskej komisie. Preto vyzývame malé a stredné podniky a iné podniky, ktoré pracujú v oblasti vakcín, chladenia alebo baliarenského priemyslu na zapojenie sa do súťaže.

 

Súťaž vyžaduje registráciu do 30. apríla 2013 a končí 3. septembra 2013.

 

Príslušné formuláre a ďalšie informácie možno nájsť na stránke:
http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte kontaktovať organizátora: RTD-VACCINE-PRIZE@ec.europa.eu

 

Zdroj info: Európska komisia

Spracovala: Slovenská obchodná a priemyselná komora

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.