Prihlásenie

Výzva pre inovačné vouchery v JIC je otvorená aj pre slovenské firmy

13.3.-8.5.2013

Juhomoravské inovačné centrum spustilo 13.3.2013 výzvu na predkladanie žiadostí o inovačný voucher. Inovačný voucher je osvedčený nástroj podpory transferu technológií pre inovatívne firmy z celého sveta s minimálnou administratívnou záťažou a predstavuje dotáciu v hodnote až 100 tis. Kč / 4000€ (kryje 75% hodnoty zákazky), určenú na nákup znalostí (služieb) od jednej z brnenských vedecko-výskumných inštitúcií. Výzva je otvorená do 8.5.2013.

Viac informácií: http://www.inovacnivouchery.cz/vse-o-vyzve-2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.