Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov - Simultánne cvičenia na podporu mechanizmu civilnej ochrany spoločenstva

23.10.-19.12.2008

Fondy: CIVIL PROTECTION FINANCIAL INSTRUMENT (Finančný nástroj civilnej ochrany )

Oblasti:: verejný manažment, životné prostredie, bezpečnosť

Globálny rozpočet: neuvedený

Zhrnutie: Táto výzva je realizovaná z podpory Finančného mechanizmu civilnej ochrany, ktorého cieľom je zvýšenie preventívnej efektivity a pripravenosti na krízové situácie

Potenciálni uchádzači: MSP, korporácie, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratívne orgány, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, krajiny EEA, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/perspectives_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.