Prihlásenie

Harmonogram aktuálnych výziev na predkladanie žiadostí o nenávratnú finančnú podporu

15.10.2008-31.3.2009

Na stránke uvedenej nižšie je zverejnený zoznam priebežných a aktuálnych výziev: 

http://www.gestus.sk/fileadmin/Dokumenty/Harmonogram_vyziev_k_15_10_2008.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.