Prihlásenie

Verejná konzultácia na tému "Revízia Európskeho systému orgánov finančného dohľadu"

26.4.-19.7.2013

Vyjadrite svoj názor na legislatívu EÚ prostredníctvom on-line konzultácie -  Otvorená konzultácia!!!


Verejná konzultácia na tému: Revízia Európskeho systému orgánov finančného dohľadu

Cieľová skupina: Hľadajú sa príspevky predovšetkým od národných a medzinárodných orgánov verejnej správy, firiem poskytujúcich finančné služby a univerzít.

Termín: 26. 04. 2013 - 19.07.2013

Cieľ konzultácie: Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) je v prevádzke po dobu dvoch rokov. Nariadenia o zriadení európskych orgánov dohľadu (ESA) a Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), obsahujú ustanovenia pre Komisiu, aby preskúmala svoju štruktúru a výkonnosť v rámci ESFS a ako aj ESFS ako celku. Cieľom konzultácie je získať odpovede od občanov, organizácií a verejných orgánov.

Dotazník obsahuje otázky o účinnosti a efektívnosti ESFS a jeho základných agentúr. Žiada tiež návrhy na zlepšenie súčasnej štruktúru.

Viac informácií a formulár na odpovedanie nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/index_en.htm

 
Kontakt:

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Ing. Darina Knapiková, tel: 02/5413 1136,
E-mail: darina.knapikova@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.