Prihlásenie

Európska komisia vyhlásila novú výzvu : Ekologické inovácie 2013

14.6.-5.9.2013

Máte skvelý podnikateľský zámer, ktorý by mohol prispieť k ekologickejšej a viac zelenej Európe? V takom prípade Výzva na Ekologické inovácie 2013 je tu práve pre Vás !  


Výzva CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013 bude uzavretá 05 Septembra 2013 o 17.00 bruselského času. Návrhy doručené po tomto termíne  nebudú hodnotené. 

 

Európska komisia udeľuje až 50% spolufinancovanie na financovanie zelených myšlienok. Celkový rozpočet pre Výzvu 2013 je takmer 31,6 miliónov eur.

 

Predloženie návrhu je možné len ONLINE. Prihlasovací formulár nájdete  TU:

 

Táto výzva je otvorená pre všetky právnické osoby v opravnených ktrajinách, ale dôraz sa bude klásť na malé a stredné podniky (MSP). Taktiež pre klastre žiadateľov a projektov, ktoré dokazujú európsku pridanú hodnotu a majú vysoký potenciál pre trhové uplatnenie. 

 

Aj keď sa dôraz bude klásť na malé a stredné podniky * a súkromných príjemcov, výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre všetky právnické osobám nachádzajúcich sa v jednej z nasledujúcich krajín:

 

  •     27 členských štátov EÚ
  •     Nórsko, Island, Lichtenštajnsko
  •     Albánsko, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Izrael, Čierna Hora, Srbsko a Turecko

 

* Malé a stredné podniky sú definované ako podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov € alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 € miliónov eur.

 

Čo bude FINANCOVANÉ?

 

Výzva podporí Eko-inovačné projekty v rôznych odvetviach, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie alebo na optimálne využitie zdrojov.

 

Stanovili sa následné oblasti, ktoré majú významný vplyv na ŽP a politické priority EÚ:

 

  • Recyklácia materiálov
  • Trvalo udržateľné stavebné produkty
  • Potravinársky sektor
  • Voda 
  • Ekologickejšie podniky

 

Pre viac informácií a výsledky prechádzajúcich výziev kliknite TU:

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.