Prihlásenie

EURIPIDES publikoval novú výzvu na predkladanie návrhov

24.7.-24.9.2013

EURIPIDES2  je klaster podporujúci spoluprácu priemyselného výskumu a vývoja vrátane návrhov, spracovania a výroby v rozhodujúcich oblastiach inteligentných elektronických integračných systémov v oblasti letectva, automobilov, energetiky, zdravotníctva, dopravy, a vo všetkých nových oblastiach, ako sú inteligentné mestá, mobilita či bezpečnosť. EURIPIDES2 publikuje dve výzvy ročne a používa dvojfázový postup, s cieľom maximalizovať efektívnosť v procese navrhovania. V oboch etapách EURIPIDES2 kontroluje, či sú k dispozícií verejné prostriedky pre participantov prostredníctvom siete verejných orgánov.

 

Pôsobnosť klasteru EURIPIDES2 (pod programom EUREKA)  bola v júni 2013 predĺžená na ďalších sedem rokov a preto klaster následne publikoval jesennú výzvu 2013 na predkladanie návrhov, ktorá uvádza, že predbežný návrh projektu musí byť predložený do 24. septembra 2013 a finálny návrh projektu do 26.novembra 2013.

 

Všetci žiadatelia z členských štátov a pridružených krajín, ktorých projekty budú vybrané, môžu získať finančnú podporu prostredníctvom EURIPIDES2. Partneri zapojení do projektu sú financované priamo ich vládami v súlade s vnútroštátnymi postupmi. 


Viac informácií je k dispozícií TU.

 

Zdroj článku: www.fp7.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.