Prihlásenie

7. RP "Future Internet PPP" vydal výzvu na predkladanie návrhov

28.6.-10.12.2013

"Internet budúcnosti" Public-Private-Partnership  vydal 28. júna 2013 novú výzvu na predkladanie návrhov. Výzva má indikatívny rozpočet 130 miliónov eur a lehota na podanie prihlášok je 10.12.2013, 17.00 SEČ.

Výzva (FP7-ICT-2013-FI) sa zaoberá  v rámci Challenge 1 "Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructure" pracovného programu ICT 2013 týmito témami:
- FI.ICT-2013.1.8. Expansion of Use Case (CP-CSA)
- FI.ICT-2013.1.9. Technology Foundation Extension and Usage (IP / CSA)

Programy financovania sú orientované pre:
- Veľké integračné projekty
- Kombinácie kolaboratívnych projektov a koordinačných a podporných akcií (CP-CSA)
- Koordinačné a podporné akcie (CSA)

Všetky relevantné dokumenty (celý text, pracovný program, príručku pre žiadateľa) sú k dispozícii na portáli partcipantov.

 

Zdroj článku: www.fp7.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.