Prihlásenie

Nová výzva 7RP v oblasti vedomostnej bioekonomiky

29.6.-1.10.2013

Európska komisia vydala 29. júna 2013 novú výzvu na predkladanie návrhov v oblasti KBBE. Výzva má indikatívny rozpočet tri milióny eur a lehota na podanie prihlášok je 1.10.2013, 17.00 SEČ.

Výzva KBBE.2013.3.5-03: Two-year carcinogenicity rat feeding study with maize NK603 spadá do oblasti pracovného programu KBBE 2.3.5 (indikátor výzvy FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS).

Program financovania je orientovaný pre kolaboratívne projekty (malé alebo stredne veľké vedecky orientované projekty)

Všetky relevantné dokumenty (celý text, pracovný program, príručku pre žiadateľa) sú k dispozícii na portáli partcipantov.

 

Zdroj článku: www.fp7.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.