Prihlásenie

Výzva SMErobotics v oblasti robotiky, robotických systémov a s nimi súvisiacimi aktivitami

15.8.-14.10.2013

Dovoľujeme si informovať podnikateľov, že Iniciatíva SMErobotics vyhlásila výzvu na podávanie návrhov projektov vývoja a aplikácie robotických systémov predovšetkým pre použitie v MSP. Výzva je určená pre tých, čo sa zaoberajú/podnikajú v oblasti robotiky, robotických systémov a s nimi súvisiacimi aktivitami. Podporené budú 4 projekty, každý max. do 250.000 €.

Iniciatíva SMErobotics hľadá tímy, ktoré by previedli jej myšlienky a výsledky do pracovných buniek inovačných priemyselných robotov v malej a strednej výrobe. Tímy sú vyzývané, aby navrhli nové robotické aplikácie. Budú vybrané 4 návrhy na vytvorenie demonštračných projektov, z ktorých každý dostane max. do 250.000 € na financovanie zostrojenia a demonštráciu robotickej bunky v reálnom svete výroby.
 
Výzva je otvorená od 15. augusta do 14. októbra 2013. Výbrané demonštračné projekty budú oznámené začiatkom novembra, práca by mala začať začiatkom roka 2014 až do plánovaného konca SMErobotics v decembri 2015.
 
Ďalšie podrobnosti resp. podrobnú dokumentáciu, pokyny, informáciu o dostupných komponentoch a pod. nájdete na stránke www.smerobotics.org/solicitation.

Ak máte o výzvu záujem, môžete sa zúčastniť aj Informačného dňa, ktorý sa bude konať na Fraunhofer IPA (Stuttgart, Nemecko) 13. septembra 2013. Zaregistrovať účasť na ňom je možné len do 10. septembra 2013 – zaslaním mailu na adresu: solicitation@smerobotics.org.

Zdroj informácie:
RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre NMP
Tel: 02 5941 0563
e-mail: janickovic@fp7.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.