Prihlásenie

Výzvy FET-Flagship „Human brain project“ už 1. októbra 2013

1.10.-6.11.2013

Slovenská obchodná a priemyselná komora si dovoľuje informovať o pripravovanej výzve FET Flagship - časť Human Brain. Human Brain projekt je rozsiahla desaťročná výskumná iniciatíva, ktorej cieľom je pochopiť ľudský mozog a jeho ochorenia a v konečnom dôsledku napodobiť jeho schopnosti.

V úvodnej fáze (od októbra 2013 do marca 2016) projekt získa zo 7. rámcového programu EÚ 54 miliónov eur ako súčasť FET Flagship programu. Časť prostriedkov určených na úvodnú fázu projekt vyčlenil pre špecifické úlohy, ktoré majú vykonať noví účastníci projektu, ktorí sa do konzorcia projektu zapoja v roku 2014. Títo účastníci budú vybraní z návrhov, ktoré budú podané na základe tejto výzvy. Návrhy sa budú týkať výlučne aktivít výskumného charakteru.


Otvorenie výzvy:                  1. október 2013
Uzávierka výzvy:                  6. november 2013 o 17:00 hod. Bruselského času
Výsledky výzvy:                   1. február 2014
Dátum pripojenia k projektu:  1. apríl 2014
Ukončenie projektu:                    31. marec 2016

Návrhy môže podávať právnická osoba - jedna organizácia, alebo malé skupiny 2 až 3 organizácií v závislosti na téme výzvy. Bližšie informácie o oprávnených účastníkoch nájdete v texte výzvy. Súčasní členovia konzorcia sú z výzvy vylúčení.

 

Očakávaná výzva bude pokrývať tieto témy:
1 - Human and mouse neural channelo mics and receptomics (financované budú 2 projekty, max rozpočet projektu 468 750,00 EUR)
2 - Genotype to phenotype mapping of the mouse brain (financované budú 1 alebo 2 projekty s max rozpočtom pre oba projekty 937 500,00 EUR)
3 - Identifying, gathering and organizing multimodal human and nonhuman neuroscience data (financované budú 2 projekty, max rozpočet projektu 468 750,00 EUR)
4 - Cognitive architectures (financovaných bude 3 až 5 projektov s max rozpočtom 250 000,00 EUR)
5 - Novel methods for rule-based clustering of medical data (financované budú 4 projekty, max rozpočet projektu 234 375,00 EUR)
6 - Neural configurations for neuromorphic computing systems (financovaných bude 5 projektov, max rozpočet 116 250,00 EUR)
7 - Virtual robotic environments, agents, sensory & motor systems (financované budú 1 až 3 projekty, max rozpočet pre jeden prvok bude 831 250,00 EUR)
8 - Theory of multiscale circuits (financované budú 4 projekty, max rozpočet projektu 192 187, 00 EUR)

Viac informácií nájdete na stránkach projektu:
a) www.humanbrainproject.eu
b) www.humanbrainproject.eu/participate/competitive-calls-programme

V prípade potreby konzultácií sa prosím obráťte na národného delegáta pre IKT – prof. Martina Klimu: martin.klimo@fri.uniza.sk alebo na info@fp7.sk.

 

Zdroj článku: www.fp7.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.