Prihlásenie

Finančná podpora pre európsko-austrálsku spoluprácu medzi firmami a vedeckými pracovníkmi

12.9.-11.10.2013

Láka vás nadviazať spoluprácu s austrálskymi firmami alebo vedeckými pracovníkmi? Granty na financovanie takejto spolupráce ponúka projekt na prepojenie európsko-austrálskej vedy a inovačnej excelentnosti (CAESIE). Granty v celkovej výške 10 000 austrálskych dolárov sú určené na preskúmanie životaschopnosti zamýšľaného výskumu a vývoja alebo plánovanej spolupráce v oblasti technologických riešení.

Viac informácií: http://caesie.org/priming-grants/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.