Prihlásenie

Verejná konzultácia o systéme označovania pravosti kože na úrovni EÚ

17.10.2013-31.1.2014

Európska komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory na rozsah problému označovanie výrobkov z kože a významu a vplyvov navrhovaných možností. Táto konzultácia sa premietne do pokračujúceho procesu posudzovania vplyvov, s ohľadom na prípadné návrhy Komisie o systéme označovania pravosti kože na úrovni EÚ.

Môžete sa podieľať na konzultácii do 31. januára 2014 TU.

Cieľová skupina:

Občania a spotrebiteľské organizácie, orgány dohľadu nad trhom, ostatné vládne inštitúcie, organizácie pre normalizáciu, skúšobné laboratóriá, medzivládne organizácie, záujmové skupiny (priemysel, maloobchodníci, spotrebitelia, ekológovia), odbory, jednotliví výrobcovia, individuálny obchodníci, výskumné ústavy a poradenské inštitúcie.

Viac informácií o kožiarskom priemyslu v Európe je k dispozícii TU.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2056/verejna_konzultacia_o_systeme_oznacovania_pravosti_koze_na_urovni_eu.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.