Prihlásenie

Nórsky finančný mechanizmus - výzva na predkladanie žiadostí "SK08 Cezhraničná spolupráca" - uzávierka 31. marca 2014 !!

30.12.2013-31.3.2014

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur.

Prešovský samosprávny kraj, ako správca schémy malých grantov, vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci Programu "SK08 Cezhraničná spolupráca". Výzva je vyhlásená od 30.12.2013 do 31.3.2014. Zdroj financovania je Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 a štátny rozpočet SR.

 

Viac informácií: http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-cezhranicnych-programov/norsky-financny-mechanizmus/vyzva-predkladanie-ziadosti-sk08-cezhranicna-spolupraca.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.