Prihlásenie

Výzva pre podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu s Čínskymi firmami

4.3.-30.4.2014

Projekt DragonSTAR je zameraný na podporu vzájomného dialógu a spolupráce medzi EÚ a Čínou. Projekt bude podporovať túto spoluprácu na 5 úrovniach:

• Zvyšovanie kvality účasti Číny v rámcových programoch a obzvlášť posilnenie účasti z menej rozvinutých. 

• Podporovanie vzájomnosti vychádzajúca z podpísania vedeckej dohody o spolupráci medzi EÚ a Čínou

• Podporovanie obojstrannej spolupráce v širšej oblasti inovácií a najmä technologickej spolupráce medzi priemyselnými subjektmi . 

• Doloženie prebiehajúceho bilaterálneho vedeckého kooperačného dialógu podpornými štúdiami a správami 

• Podporovanie výskumnej spolupráce a dialógu o kľúčových prioritných oblastiach. 

Jednou z najdôležitejších úloh projektu DragonStar je implementácia grantovej schémy cestovania. Táto schéma poskytuje možnosť pre európske firmy objavovať čínsky trh a identifikovať vhodných partnerov na technologickú a/alebo výskumnú spoluprácu. Zároveň poskytuje finančnú pomoc oprávneným európskym firmám, aby mohli do Číny vycestovať. Cestovná grantová schéma je zložená z dvoch častí: (1) Individuálne Vouchery a (2) Účasť na kooperačných podujatiach (tzv. B2B) a/alebo podnikateľských misiách. 

Informácie o výzve

Jedná sa v poradí už o druhú výzvu grantovej schémy projektu a je zameraná na pokrytie cestovných výdavkov firiem, ktoré majú záujem o účasť na kooperačnom podujatí, ktoré bude organizované paralelne s EU-China Obchodným & Technologickým kooperačným veľtrhom, ktorý sa organizuje v Chengdu, Čína dňa 21-23 Október 2014. 

Výzva je otvorená od 4 Marca do 30 Apríla 2014. Účasť na tomto podujatí je to ideálnou príležitosťou nadviazať diskusiu a spoločnú prípravu projektových návrhov v rámci programov HORIZON 2020 alebo pre uzavretie technologickej spolupráce. 

 

Témy veľtrhu a kooperačného podujatia budú nasledovné:

1. Moderné poľnohospodárstvo

2. Úspora energie - Ochrana životného prostredia

3. Bio - Liečivá

4. IT

5. Nové Energie

6. Všeobecné letectvo

Financovanie

• Projekt Dragon Star bude financovať pokrytie cestovných nákladov a ubytovania do max. výšky €2,500, pre EÚ firmy hľadajúce spoluprácu s jednou alebo viacerými vopred definovanými čínskymi firmami.

• Očakáva sa, že z projektu bude podporených minimálne 15 organizácií v rámci EÚ, čo znamená , že bude celkovo pridelených €37,500. 

• V prípade, že nebudú vyčerpané všetky prostriedky bude vyhlásená ďalšia výzva. 

 

Časový harmonogram výzvy

 04/03 do30/04 2014 Otvorenie výzvy

 15/04 2014                  Konečný termín prihlásenia 

 01/05 do 30/05 2014 Vyhodnocovanie prihlášok

 02/06 2014                  Finálny výber hodnotiacou komisiou 

 16/06 2014                  Informovanie účastníkov výzvy o výsledkoch výberu

 24/12 2014                  Uzávierka pre doručenie finálnej správ a finančnej správy

Viac informácií získate od pracovníkov sekcie Podpory podnikania v EÚ.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2072/vyzva_pre_podnikatelov-_ktori_maju_zaujem_o_spolupracu_s_cinskymi_firmami.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.