Prihlásenie

3. kolo výzvy pre podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu s čínskymi firmami

6.6.-18.7.2014

Cestovný grantový program poskytuje finančnú podporu Európskym organizáciám na cestovanie do Číny a preskúmanie čínskeho trhu a identifikovať vhodných partnerov uzavretím technologickej a/alebo výskumnej spolupráce. Tiež poskytuje finančnú podporu pre oprávnené európske organizácie. Cieľom je pokryť náklady na cestu európskych organizácii a spoločností, ktoré majú záujem zúčastniť na jednom z troch organizovaných podujatí:

1. Chengdu, Sichuan Provincia – Október 21-23, 2014

Táto akcia sa zameriava na EÚ - Čína urbanizáciu príslušných priemyselných odvetví, ochrana životného prostredia, moderné poľnohospodárstvo, bio-farmácia, všeobecné letectvo a IT sektor. 

2. Zhongshan, Guangdong Provincia – Október 24-25, 2014

  • Veda, technológia, priemyselný festival, vrátane B2B
  • Diskusie za okrúhlym stolom: čínsko – európske vedecké parky
  • Stretnutia s investormi (VC, PE), miestnymi spoločnosťami, vládou

3. Peking, Peking Provincia – Október 27-28, 2014

  • Stretnutia s Pekinskou mestskou vedecko – technologickou komisiou
  • B2B kooperačné podujatie v klastri inovácii v Číne
  • Čínsko-európske príležitosti: pitch stretnutie

Grant pokrýva náklady na letenky, ubytovanie, registračných poplatkov za vstup na relevantné trhy a veľtrhy, maklérske podujatia, paralelne akcie / semináre, konferencie a festivaly z troch vybraných destinácií, rovnako ako jedlo a miestne náklady na dopravu v Číne (taxi, vlak, autobus atď), s maximom vo výške € 3,500, európskym organizáciám, ktoré cestujú do všetkých troch destinácií (Chendgu, Zhongshan a Peking). 

Len jedna destinácia – 2500 eur

Dve destinácie – 3000 eur

3 destinácie – 3500 eur

 

Harmonogram 2. výzvy:

Výzva otvorená od 6.6.2014 do 18.7.2014

Konečný termín pre podávanie žiadostí do SEZ pre potvrdenie pre predbežnú kontrolu (platí len pre partnermi vyhľadaných žiadateľov)

Hodnotenie od 21.7.2014 do 25.7.2014

Konečný výber 1.8.2014

Žiadatelia informovaní o výsledkoch výberu 1.8.2014

Konečný termín pre doručenie správy 24.12.2014

 

Viac informácií na http://www.dragon-star.eu/3rd-call-for-applicants-of-dragon-star-travel-grant-scheme/

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2113/3-_kolo_vyzvy_pre_podnikatelov-_ktori_maju_zaujem_o_spolupracu_s_cinskymi_firmami.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.