Prihlásenie

Dragon Star: Cestovné granty pre slovenských vedcov

11.11.2014

V rámci projektu DRAGON-STAR, Grant Scheme Travel bolo stanovené, že umožní zástupcom Európskych Výskumných Laboratórií usporiadať stretnutie s čínskymi partnermi a preskúmať možnosti zriadenia Spoločnej výskumnej štruktúry a príslušných partnerských aktivít. Očakáva sa, že opatrenia posilnia prebiehajúce vzťahy a spoluprácu s čínskymi Vedeckými Laboratóriami.

Zúčastnené strany sú vyzvané, aby podali žiadosť o cestovný grant spolu s CV do 24. 11.2014.

 

Podmienky spôsobilosti

Žiadatelia musia byť vedci, ktorí pracujú pre súkromné alebo verejné výskumné inštitúcie so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ alebo v niektorej z Horizont 2020 pridružených krajín a už majú oficiálne zriadený vzťah s čínskou súkromnou alebo verejnou výskumnou inštitúciou a chcú založiť trvalú spoluprácu prostredníctvom vytvorenia Joint Research Laboratory v Číne (napríklad memorandum o porozumení)

 

Ako požiadať

Žiadatelia spĺňajúci vyššie uvedené kritériá, sú požiadaní, aby vyplnili formulár žiadosti (viď príloha) a odoslali elektronicky spolu s krátkym životopisom na e-mail George Panagopoulos panagopoulos@help-forward.gr , vedúci projektu v PRAXI / FORTH do 28. novembra 2014.

 

Rozpočet

Cestovné výdavky budú hradené do výšky 3500 eur pre každého úspešného žiadateľa.


Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2176/dragon_star-cestovne_granty_pre_stanovenie_rozsahu_vyskumnych_laboratorii_prislusnych_partnerskych_prilezitosti.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.