Prihlásenie

Vzdelávací program pre európskych manažérov v Japonsku

8.1.2015

Program je otvorený pre všetky spoločnosti (bez ohľadu na veľkosť) a zahŕňa:

  • Prednášky o japonskej histórii, hospodárstve, politike a právnych záležitostí;
  • Spoločné semináre s japonskými obchodníkmi (a role play cvičenia o rozhodovaní, vedení tímu a rokovaní);
  • Japonský jazykový kurz, exkurzie; a
  • Ľubovoľné individuálne návštevy spoločností a nadväzovanie kontaktov počas 5. týždňov.

Náklady:

Špeciálne podmienky účasti pre európske malé a stredné podniky: bez školného, malé a stredné podniky môžu využiť štipendiá až do 3000 EUR. 

Spoločnosti účastníkov budú musieť pokryť náklady na cestu do / z Japonska a ubytovanie. 

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2192/manazersky_program_v_japonsku.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.