Prihlásenie

Forum Dizajnu Téma: Staré a nové - podoby dreva

12.1.2015

FÓRUM DIZAJNU 2015 - VÝZVA

Slovenské centrum dizajnu ponúka možnosť účasti na výstave Fórum dizajnu 2015 v Nitre.

Prihlásené objekty môžu byť max. tri roky staré. Výstava je výberová.

Prihlásiť sa môžete do 31. 1. 2015.

Téma: Staré a nové - podoby dreva.

Termín a miesto výstavy: 10. - 15. marec 2015, pavilón M3, výstavisko Agrokomplex Nitra.

Viac: http://www.sdc.sk/?forum-dizajnu&sprava=forum-dizajnu-2015-vyzva

Kontakt:

Margita Michlíková, tel.:+421 918 110 255, e-mail: margita.michlikova@scd.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.