Prihlásenie

Podpora účasti firiem na výstavách v roku 2015

11.2.2015

Podpora mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby prostredníctvom účasti na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015

Prostredníctvom podpory účastí na výstavách/veľtrhoch v zahraničí sa vytvára priestor pre prezentáciu spoluvystavovateľov v národných stánkoch s cieľom zvyšovania exportnej výkonnosti subjektov a celkovo hospodárstva SR.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2204/podpora_ucasti_firiem_na_vystavach_v_roku_2015.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.