Prihlásenie

Verejná konzultácia o opravných prostriedkoch v oblasti verejného obstarávania

24.4.-20.7.2015

Európska komisia si dala za cieľ vyhodnotiť účinnosť ustanovení smernice 2007/66 / EC o opravných prostriedkoch v oblasti verejného obstarávania. Existujú dve smernice, ktorými sa stanovujú opravné prostriedky vo vzťahu k verejnému obstarávaniu:

- Smernica 89/665 / EEC, ktorý sa týka verejného sektora;
- Smernica 92/13 / EEC, ktorý sa týka odvetvia verejných služieb.

Obe smernice boli dôkladne zahrnuté v znení smernice 2007/66 / EC.

Smernice o opravných prostriedkoch vyžadujú, aby rozhodnutia prijaté obstarávateľmi alebo zmluvnými subjektami mohli byť účinne preskúmané, a to najmä tak rýchlo ako je to možné, z dôvodu, že tieto rozhodnutia porušili právne predpisy EÚ o verejnom obstarávaní. Členské štáty musia zabezpečiť, aby prieskum bol prístupný každej osobe, ktorá má alebo mala mať záujem o získanie určitej zákazky a ktorej hrozila  alebo hrozí  škoda v dôsledku údajného porušenia.

Cieľ konzultácie: Hodnotenie účinnosti ustanovení smernice 2007/66 / EC o opravných prostriedkoch v oblasti verejného obstarávania.

Cieľová skupina:
konzultácia je otvorená pre všetky skupiny. Preferované budú príspevky predovšetkým od verejných obstarávateľov / obstarávateľov, kontrolných orgánov, hospodárskych subjektov a právnikov.

Ako poslať svoj príspevok: Prostredníctvom on-line dotazníka (EUSurvey)

Viac informácií o konzultácií o opravných prostriedkoch v oblasti verejného obstarávania nájdete TU.

 

V prípade záujmu Vám ďalšie info poskytne:
SOPK, Ing. Katarína Hvizdošová, E: katarina.hvizdosova@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.