Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov projektov - EURIMAGES 2009

6.11.2008-5.1.2009

Názov výzvy: EURIMAGES 2009

Zdroje fondov: EURIMAGES - ACTION 3 EURIMAGES - ACTION 2 EURIMAGES - ACTION 1 EURIMAGES EURIMAGES - ACTION 4

Oblasť zamerania: Kultúra - média, Priemysel 

 Táto výzva na podávanie návrhov projektov je zameraná na produkciu, distribúciu, programovanie a digitalizáciu projektov kinematografických prác 

Kto môže podávať návrhy: Agentúry, Komory, Federácie, Únie, Korporácie, MSP

Dotknuté regióny: Členské štáty EÚ, Krajiny EFTA, Kandidátske krajiny a krajiny balkánskeho regiónu

Užitočné linky:

Príručka pre spoluprácu: 

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Regulations/CE_Eurimages%20-%20Guide%20coproduction%20GB%20_%202008.pdf

Príručka pre distribúciu:

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Regulations/RegulationsDistrib2007_en.pdf

Adresy formulárov pre uchádzačov:

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages%5CSource%5CForms%5CCoproduction%5C3_Supportapplication_infoproducerdistributor_form.doc

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Forms/Distribution/Distribution_forms.doc

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Sallesfiche2007_en.doc

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages%5CSource%5CForms%5CDigitisation%5C1_Applicationform_EN.doc

Príručka - Podpora divadelnej tvorby:

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/SallesGuide2008February08_en.doc

Príručka pre podporu digitalizácie:

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages%5CSource%5CForms%5CDigitisation%5CRegulations_EN.pdf

Viac informácií: http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.