Prihlásenie

Pripravovaná Izrealsko-slovenská výzva

3.8.2016

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike informujú o pripravovanej Izraelsko – slovenskej výzve, ktorá je zameraná na zintenzívnenie spolupráce slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými firmami na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
Podporené budú projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky vedúce k novému výrobku, postupu alebo službe, ako napríklad prototyp, patent, funkčná vzorka, autorizovaný software, úžitkový alebo priemyselný vzor a pod.

Implementačnou agentúrou bude SIEA a MATIMOP – ISERD (Riadiaci orgán pre výskumovo - vývojovú spoluprácu Izraela a Európy ). Na financovaní programu sa budú podieľať obe krajiny.

Termín vyhlásenia výzvy je plánovaný na august 2016. Maximálna výška dotácie na jeden projekt by mala byť stanovená do 235 000 EUR
Bližšie informácie: 
http://www.siea.sk/

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.