Prihlásenie

Made in Trieste zapojte sa do projektu a získate ročné štipendium pre testovanie a vývoj živého výskumu

16.5.2017

torna alla home

Projekt Made in Trieste je zameraný na  výber partnerov na jednoročné bezplatné štipendium pre spoluprácu pri vývoji vybraných technológií. Na webovej stránke je popísaných 30 technológií, ktoré hľadajú firmy so záujmom o testovanie a vývoj technológií.   

Projekt bol vytvorený a prevádzkovaný AREA Science Park, zameraný na propagáciu výskumných projektov v oblasti živého výskumu na propagáciu rozvoja  technológií verejno výskumnými inštitúciami pôsobiacich v Trieste.

 

Základné informácie o projekte: 

Fáza 1: november 2016-január 2017 -Vyhľadávanie technológií bolo realizované cez „Výzvy pre nápady“ smerované výskumným a vývojovým pracoviskám, ktoré patria pod Verejné výskumné  orgány v Trieste zapojené do rozvoja inovatívnych terapeutických a diagnostických prístupov s potenciálnymi aplikáciami na trh.

Predstavené technológie boli analyzované výskumnými tímami Made in Trieste a charakterizované podľa sektorov a potenciality záujemcov, trhu, súťažných výhod a potenciálnych partnerov technológií. 

Fáza 2: február – apríl 2017 vyhľadávanie rešeršných technológií a výsledkov. Analýza cieľového trhu,  konkurenčné výhody, potenciálneho využitia technológie s použitím technológií a nástrojov obchodnej inteligencie. 

Fáza 3 Prezentácia a propagácia  technológií priemyselnému sektoru:  výsledky sú navrhnuté talianskym a zahraničným spoločnostiam, ktoré môžu demonštrovať ich záujem a spoločne s výskumníkmi prezentovať výskumný projekt finalizovaný  na vyhodnotenie záujmu  výkonnosti a použiteľnosti technológií. 

za 4:  máj – jún 2017 Párovanie a hľadanie partnerov k technológiám 

Fáza 5: júl 2017 – výzvy na podávanie projektov 

Fáza 6: august – september 2017 Počas fázy spoločnosť AREA Science Park  vyberie 8 projektov, ktoré dostanú ročný výskumný grant na podporu a realizáciu experimentálnych aktivít (napr. nové liečebné postupy pre glioblastómu, výskum nádoru mozgu) .

Na webowej stránke je zoznam všetkých technológií podľa kategórií: bio analytické technológie, bio materiály, bio senzory, diagnostické nástroje, lieky ich objavy a skríning, terapeutické technológie.

Ak Vás niektorý z projektov zaujme,, môžete participovať na jeho ďalšomvývoji.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.triestemade.it.

V prípade nejasností kontaktujte:

Francesca Marchi

Ufficio Innovazione e Imprese | Servizio Innovazione e Sistemi Complessi

AREA SCIENCE PARK

Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy  

 

TEL +39 040 3755119 | MOBILE  +39 334 6659002

EMAIL francesca.marchi@areasciencepark.it ; www.areasciencepark.it

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.